Det er ikke straffbart å drikke alkohol under 18 år, men kan f eks foreldre gi sitt eget barn et glass vin til en bedre middag, selvom barnet ikke er fylt 18? I eget hjem altså?

, 17 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Nei, det er ikke lov å skjenke, gi eller selge alkoholholdig drikke til personer under 18 år, selv om det er i eget hjem. Gjør foreldre/andre voksne dette, bryter de alkoholloven § 1-5 som handler om aldersgrenser for alkohol. Ifølge § 1-5 er det forbudt å selge, skjenke eller utlevere alkohol til personer under 18 år. For alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er aldersgrensen 20 år.