Jeg er diagnostisert alvorlig deprimert og post traumatisk stress syndrom. Årsak kan være det samme. Jeg har 100 tabelletter med 200 mg Lamicital (tilsammen 20 000 mg) og 200 tabelleter a 25 mg med Quetiapin Sandoz (tilsammen 5000 mg).

Jeg er ikke rusavhengig, men undrer på om ikke en «cocktail» med alle disse pillene vil være en tilnærmet 100% dødelig. Jeg har ingen planer om å teste dette ut pr nå, men er bekymret for hva jeg kan gjøre med disse medikamentene på en dårlig dag hvor vurderingsevnen min er lav til ingen. Jeg har forsøkt å ta mitt eget liv 2 ganger tidligere, og er ikke særlig begeistret over å ha disse medikamentene stående tiltross for at jeg er nødt til å gå på dem daglig. Jeg merker også en form av avhengighet av disse, i form av moderat til kraftig ubehag om jeg ikke tar foreskrevet dose.

Mann, 42 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke kjent med at kombinasjonen av Lamictal og Quetiapin skal være skadelig i seg selv, annet enn at effekten av Quetiapin kan reduseres ved samtidig bruk av Lamictal. Men, store enkeltinntak av legemidler kan i seg selv medføre overdosesymptomer – noen ganger dødelige, men i hvert fall også skadelige/ubehagelige på andre måter. Hvis du er bekymret for at du ikke klarer å føre et kontrollert forbruk av disse legemidlene, kan du kanskje høre med legen og/eller ditt lokale apotek om muligheten for å hente ut mindre enkeltdoser om gangen.