Hei!
Noen personer blir etterhvert avhengig av narkotika etter sitt første hasjblås, men har dere statistikk på ca hvor mange som klarer å komme seg ut av rusavhengighet i Norge eller hele verden?

Kvinne, 16 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Det er riktig at enkelte personer vil utvikle en avhengighet for narkotika (selv om det som regel er mer enn en hasjblås som skal til). Det er også riktig at rusbehandling fungerer for noen, men ikke for alle. Hvor mange som lykkes med behandlingen er vanskelig å fastslå, da det dessverre ikke foreligger noen nasjonal eller internasjonal statistikk på dette. Her finnes det dessuten store mørketall, og det vil være vanskelig å gjøre målinger på dette området. Det er tross alt et ganske komplisert fenomen – noen vil f.eks. ha gode forutsetninger for å forbli rusfri etter endt behandling, men havner av ulike årsaker tilbake i et dårlig miljø, eller opplever andre negative ting, hvor risikoen for sprekk/tilbakefall vil være ganske stor. I andre tilfeller har personer av ulike årsaker gått inn i en behandling, uten egentlig å være tilstrekkelig motivert til å bli rusfri. Andre igjen, klarer å holde seg rusfri etter endt behandling. I mange tilfeller vil det være nyttig å få innvilget ettervern, dvs. ulike typer tilbud (bosted, aktiviteter, sysselsetting o.l.) for å hjelpe brukeren tilbake til hverdagen etter et behandlingsopphold.

I denne artikkelen fra Dagbladet (2015) kan du lese om noen av utfordringene knyttet til tiden etter rusbehandling, samt hvorfor statistikken er tilnærmet fraværende på dette området. I rapporten Rusmidler i Norge 2016 (kap. 5.5) kan du lese om vanlige utfordringer tilknyttet narkotikaavhengighet.