Hei.

Jeg har ei gift venninne som har ett barn frafør, og mannen har også ett barn. De bruker å røyke cannabis i perioder hvor barnene ikke er tilstede. Enten hos barnemor/barnefar eller overnatting. Hva vil barnevernet si om dette? Kan de frata disse personene omsorgen?

Kvinne, 30 år fra


RUStelefonen svarer:

Barnevernet sitt mandat er først og fremst å sørge for at barn har det godt, og får sine behov dekket. Hvis barnevernet vurderer at disse barna ikke blir utsatt for noen form for omsorgssvikt er det ikke sikkert at de vil si så mye om dette.

Uansett er det lite sannsynlig at dette paret mister omsorgen for barna sine kun pga hasjrøyking når barna ikke er i huset. Dersom barnevernet finner grunn til bekymring vil de først og fremst tilby hjelp slik at omsorgsovertakelse ikke blir nødvendig.