er fleinsopp farlig?

Kvinne, 19 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Alle rusmidler kan i større eller mindre grad være farligere. Risikoen ved inntak av fleinsopp er først og fremst forbundet med den eventuelle farlige adferden som selve rusen kan forårsake. Fleinsopp er svært hallusinogent, og kan gi sterke forstyrrelser av virkelighetsoppfatningen. Dette kan igjen føre til farlige situasjoner.

Ved bruk av fleinsopp, og andre hallusinogene stoffer, er det ofte den uforutsigbare rusen som er karakteristisk. Noen ganger vil hallusinasjonene være behagelige, andre ganger svært skremmende. Opplevelsen kan variere/endre seg innenfor en og samme rusepisode.

Når vi snakker om overdose i forbindelse med hallusinogener, gjelder dette hovedsakelig tilfeller der brukeren opplever et sterkt psykisk ubehag, som følge av et høyt inntak. Dette er kjent som en «bad trip». Bruk av hallusinogener kan i enkelte tilfeller forårsake ulike typer psykiske plager i ettertid av rusepisoden.

Det er også viktig å vite at det finnes andre sopper i den norske naturen som kan forveksles med fleinsopp, og som er svært giftige.

Du kan lese mer om fleinsopp på våre faktasider.