Hei!! Kommer akkurat fra legen og tok min siste blodprøve iløpet av 6 mnd. Var på behandling for snart 5 år siden da jeg måtte levere fra meg førerkortet. Nå vet ikke legen hvordan jeg går fram. Hva skal jeg gjøre?? Søke hvor?? Hilsen NN.

Kvinne, 52 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Dersom den perioden for dokumentasjon av avhold var fastsatt til 6 mnd. og du har levert tilstrekkelig rene prøver, da fyller du nå helsekravene for vanlig førerkort (helseattesten må fornyes om et år). Det er legen som nå skal skrive attest på at helsekravene er oppfylt (også ved fornyelse om et år). Denne skal da tas med videre til trafikkstasjonen.

Her er utdrag fra Førerkortveilederen: «Ved utstedelse av helseattest gir legen en sakkyndig uttalelse til vegmyndigheten om helsekravene er oppfylt. Ved attestutstedelsen er legen sakkyndig med en seleksjonsrolle og ikke en behandlerrolle. Det er viktig at legen er seg sitt ansvar som sakkyndig bevisst.» (Våre uth.)

Legg frem følgende for din lege. Nederst finner dere helseattesten som legen skal fylle ut.