Hei
Har lest noen artikler om dødsfall knyttet til bruk av partystoffet mdma. Og jeg lurer på om det er på grunn av overdose, eller om det kan skje ved mindre doser også? Jeg vet at man må drikke mye vann og helst ikke alkohol pga dehydrering. Er det derfor det kan gå galt? Å ikke få i seg nok oksygen, slik at organene svikter? Takk for svar!

Kvinne, 24 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Som et utgangspunkt er MDMA ikke et typisk overdosegivende rusmiddel – det skal mye til. Individuell følsomhet og toleranse gjør det imidlertid vanskelig å angi toksiske og letale doser for MDMA. Alvorlig reaksjon på lave doser kan ikke utelukkes. Toksisitet utvikles særlig hvis inntak kombineres med langvarig dans («rave dance») i varme lokaler.

Dehydrering er en risikofaktor, ja. I partysetting kan væsketapet være stort, og det er viktig å drikke. Men, vær oppmerksom på at svært høyt vanninntak kan føre til alvorlig hyponatremi (nedsatt mengde natrium i blodet kan skyldes for mye væske i kroppen).

Dødsfall er gjerne en konsekvens av flere faktorer (med mindre brukeren er følsom for virkningene). Medvirkende årsaker kan i slike tilfeller være fundert i at:

For ev. bruker av MDMA