Hva skjer hvis man spyr blod etter å ha drukket masse cosylan og alkohol

Kvinne, 16 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Hvis du (eller noen du kjenner) opplever blodig oppkast, må helsepersonell kontaktes umiddelbart – uansett om du har inntatt rusmidler eller ikke. Dette kan være et tegn på alvorlig skade, som bør utredes og behandles raskt.

Vi gjør for øvrig også oppmerksom på at dette ikke er en akuttjeneste. Ved behov for akutt medisinsk bistand, kontakt ambulanse/AMK på tlf. 113, Legevakt på tlf. 116 117, eller Giftinformasjonen på tlf. 22 59 13 00.