Hvordan måle mengde av buprenofin I blod og urin?

Kvinne, 53 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Dette kan måles ved å ta en spesifikk test/analyse. Med spesifikk kromatografisk metodikk kan man bekrefte eller avkrefte hvorvidt et spesifikt stoff er til stede.

Dersom man skal måle mengde virkestoff, er det hensiktsmessig å analysere blodet. Denne artikkelen gir god informasjon om metoder.