Når kan man kjøre bil når man har tatt 4 mg rivotril og 10 mg sobril som døgndose i 14 dager?

Kvinne, 51 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Den legen som gir/ga deg tablettene har informasjonsplikt om reglene for medikamenter og bilkjøring.

Ved inntak av 4 mg Rivotril kan det ta inntil 280 timer før du er under straffbarhetsgrensen.

Generelt: