Hvor lemge vises attentin i urinprøve

Mann, 34 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Deksamfetaminsulfat er virkestoffet i Attentin, og vil kunne påvises som amfetamin i urin- og blodprøve. Amfetamin kan påvises i urinen i 2-10 dager .

Det kan forekomme betydelige variasjoner fra person til person når det gjelder hvor lang tid et rusbruk kan påvises med en blod- eller urinprøve, ettersom vi forbrenner stoffer i forskjellig tempo. Minst like viktig er hvilken mengde som er inntatt, og over hvor lang tid denne mengden er inntatt, hva slags analyse som brukes, når på dagen prøven tas. Våre opplysninger på dette området er derfor kun veiledende.