Kan vi være sikker på at sønnen vår på 27 år snakker sant, når vi har avslørt funn av amfetamin på han. Og han sier han har prøvd det en gang og vil ikkje bruke det igjen…

Kvinne, 60 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Dere kan ikke være sikre på at han snakker sant når han sier dette, men det er heller ikke en selvfølge at han lyver. Det er vanskelig for oss å vurdere situasjonen mer konkret da vi kke kjenner hele bildet. Det vi kan si er det er vanlig med underrapportering av egen rusbruk.

Vi vil opfordre dere til å ta kontakt med Bergensklinikkene for pårørendeveiledning. De har lang erfaring og høy kompetanse på området.