Tok en linje amfetamin i går (natt til lørdag) og skal ta urinprøve på onsdag. Aldri tatt stoffet før og tok ikke mye. Vil det slå ut?

Kvinne, 16 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Normalt vil et engangsinntak av amfetamin kunne påvises i urin i 2-10 dager. Ut ifra opplysningene du gir, kan utfallet av prøveresultatene i prinsippet gå begge veier. Det finnes ingen helt nøyaktige tall på hvor lenge bruk av rusmidler kan påvises, da det forekommer betydelige individuelle variasjoner. Det er altså mulig at prøveresultatene vil være negative, men her blir dette simpelthen et spørsmål om flaks/uflaks.