Hei, jeg har gått på urinprøver no i 1 år for politiet. men no er jeg ferdig. pleier politiet å be deg ta en urinprøve til etter du er ferdig? og har de lov til det?

Mann, 20 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Du skriver ganske kort om situasjonen og derfor kan vi heller ikke gi deg noe presist svar. Vi vet ikke hva du er dømt for, om urinprøvene har vært rene i den perioden du har levert, og på hvilket grunnlag politiet ønsker å forlenge prøvetiden.  Skriv derfor gjerne litt mer utfyllende til oss så skal vi forsøke å gi deg et svar. Genrelt skal prøver tas så lenge kontrakten løper. Etter dette må politiet ha skjellig grun til mistanke om de skal ta flere prøver. Er du usikker på om politiet på noen måte krenker dine rettigheter kan du ta kontakt med advokat eller Jussbuss.