Heisann.
Jeg er veldig usikker på noen forhold rundt min samboers nåværende situasjon, som involverer hennes tidligere samboer, som hun har 2 barn sammen med.
Det ble sendt inn bekymringsmeldingen fra barnefaren, der beskrives hun som en stor rusmisbruker/ pillemisbruker.
Jeg jobber selv i hjemmesykepleien, og synes mye av saken ikke er gjort på rett måte. Håper dere har noen gode svar.

Da hun ikke hadde noe å skjule, gikk hun frivillig med på å ta urinprøver i 3mnd. Da hun begynte med prøvene, leverte hun liste og pakningsvedlegg over sine faste medikamenter som skal bli tatt hensyn til, ved forskjellige innvirkninger på prøvene.
Urinprøvene tester positiv på amfetamin og metamfetaminer.

Hun har faste medisiner som:
° Metamina 5mg
° Efexor 150mg ( Skiftet til Setralin )
° Valefaxin 75mg
° Quentapiner 25mg

Disse vil vel gi positivt utslag på amfetamin og metanfetaminer, tilsvarende det som gir utslag på urinprøvene hun har levert. Men er disse prøvene gyldig som positivt svar når de ikke har lagt ved oversikt over hennes faste medisiner?
Det ble heller ikke tatt blodprøver ved første positiv svar, det er vel vanlig prosedyre ved første positivt utslag å ta blodprøver av vedkommende?
De positive prøvene ble kun screeninganalysert, hvorfor ble de ikke videresendt til full undersøkelse ved positivt svar og bedre oppfulgt for bekreftelse av at det ikke er medikamenter som gir utslag på prøvene. Da hun ikke ble hørt på når hun ville sette medisinene på et opphør, sluttet hun selv å ta sine medisiner, da det ikke ble listet opp hvilke medisiner hun står på og de positive prøvene tok utgangspunkt i at hun ikke sto på noen medikamenter i starten av prøvetakningen. Og det er jo ulikt hvor lenge forskjellige medikament henger igjen i kroppen og hvilken innvirkning dette har på kroppen. Det ble ikke gjennomført prøver på hvilken virkning og hvor lenge de forskjellige virkestoffene/ medikamentene sitter igjen i systemet, sikter da mot prøver rettet mot forbrenningen.
Resultatene på de siste prøvene etter opphør av medikamenter ble bekreftet negativt, men spesialist skriver i kommentar at prøvene er positive, uten videre informasjon. Når det ikke gir utslag på prøvene og de er negative, kan en spesialist da kommentere at prøvene er positive når verdiene sier noe annet?
Om dette stemmer vil jeg gjerne vite hvorfor de kan kommentere det som positivt når verdiene sier det er negativt.
Hun opplever dette som en dårlig opplevelse og vil nå ikke angi flere urinprøver da de blir positive, selv om prøvene i utgangspunktet ikke gir utslag på verdinivåene. Hun vil gjerne angi blodprøve, men hun får beskjed om at dette ikke er nøyaktig nok, hvorfor regnes ikke blodprøver som gyldig rusprøvetakning?

Håper det ble forstålig skrevet, og venter på svar fra dere.

Kvinne, 22 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Amfetaminlignende medikamenter vil normalt slå ut på amfetamin i en screeninganalyse. Siden samboeren din allerede har opplyst om at hun går på slike medikamenter burde det blitt tatt en spesifikk analyse av urinprøven. Vi vil anbefale dere å kontakte legen som ba om testen, og be om en spesifikk analyse. Dersom det ikke blir rekvirert spesifikk analyse, kan samboeren din klage.

Du spør også hvorfor det ikke ble bedt om en blodprøve da samboeren din fikk positivt svar på urinprøven. Dette er fordi  blodprøver normalt benyttes for å undersøke hvorvidt man er påvirket,  mens urinprøver benyttes for å undersøke hvorvidt et rusmiddel har vært inntatt i senere tid. Stoffet kan påvises lengre i urinen enn i blodet, og det vil derfor ikke være noe poeng å ta en blodprøve etter en urinprøve, da virkestoffet  allerede vil være borte fra blodet. Du kan lese mer om dette på våre sider om narkotikatesting og urinprøver.
Det er riktig som du sier at det er store individuelle forskjeller på hvor lengre et stoff kan påvises i urinen. Slik vi forstår deg vil dette allikevel  ikke være relevant, da samboeren din kun bruker medikamenter vedkommende har fått på resept fra lege. Virkningen av de medikamentene hun tar er da noe som er tilsiktet. Vi vil derfor fraråde henne å slutte på disse medikamentene uten samråd med lege.

Det er vanskelig å si hvorfor spesialisten har skrevet at prøven var positiv, selv om dere ikke ser noe positivt utslag. Vi vil anbefale deg å kontakte denne spesialisten å få forklart prøveresultatene.

Forøvrig vil vi også nevne at stoffet Quetiapine, om det var dette du viste til i spørsmålet ditt, kan slå ut på metadon ved screening. Les mer om dette på Felleskatalogen. Du kan også lese mer om hvordan rusmiddelanalysering foregår på Fürst medisinske laboratorium.