Hei. E går daglig på suboxone illegalt, bruker ca 8 MG daglig. Men idag har e kun tatt ca 2mg og snorta det. Og e har ikke mere suboxone , e har en tramagetic od 200mg liggende. Kan e ta den no idag? Uten å bli dårlig? Er ganske desperat og tror den tramageticen kanskje vill hjelpe litt siden det er 10 år siden e tok en sånn sist.
Hadde såtte pris på ett svar. Mvh

Mann, 32 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Vi refererer til chat som vi hadde med deg (vi antar at det var ut fra spørsmålet).

Som sagt i chatten, det er best om du venter så lenge du klarer før du tar et annet opioid oppå Suboxone. Stoffene i Suboxone virker som antagonister («sperrer») på andre opioider. Resultatet kan bli at du ikke får den ønskede virkningen av Tramagetic, den virker dårligere, eller den virker slett ikke.

Dersom du først har tatt et annet opioid og deretter tar en antagonist (f.eks. noe som inneholder nalokson, slik Suboxone gjør), kan du risikere akutte abstinenser.

Generelt er det mest hensiktsmessige å ha én type opioid i kroppen av gangen.

Vil du ha mer informasjon til en annen gang, kan du se på våre sider om opioider.