I går prøvde jeg å skjekke opp en dame på en utested ( damen var kledd sivilt og jeg viste ikke at der var politi) vi hadde en vennlig prat ikke noe seksuelt, etter det dro jeg til vennene mine. noen minutter etter blir jeg tatt inn i et rom på utestedet jeg var på av damen jeg prøvde meg på, sivilt kledd politimann og vakten som jobber på utestedet. Politi mannen og damen virket sint på meg for ingen grunn ( kanskje fordi jeg sjekket opp politidamen? Men jeg viste ikke at hun var politi før hun sa det). Jeg spør hvorfor er jeg her! De svarer du virket gira og vi vil sjekke deg. Jeg svarer jeg er gira fordi jeg er ute for å ha det gøy og har drokket alkohol. Jeg har aldri vært i kontakt med politiet før og er så klart nervøs og skremt etter å ha blitt dregd på et rom av tre ukjente mennesker for ingen grunn. De skjekker lommene mine telefon og alt men han finner ingenting å ta meg på. Politimannen tester meg av å se på øyne, telle til tretti sekunder osv. Etter det sier han jeg har noe hvitt i nesen min og han tar bilde av det (det var snørr) han spørrer om dette er narkotiske stoffer og jeg svarer nei så klart. Han lar seg tro på det som er inn i nesen er narkotika noe jeg under streket til politimannen flere ganger at dette kan være hva som helst men ikke narkotika. Han spørrer om om forskjellig type narkotika som blir tatt via nese jeg svarer nei på hver stoff han spørrer etter. Han ville gjøre hva som helst for å gjøre kvelden min dårlig. De lurte meg til å bli med på urin prøve for å skjekke hva det i nesen min kan være, han forteller meg forsett ikke om rettighetene mine. I urinprøven finner han ingen av stoffene som han mistenkte meg for ha tatt, og virker litt sjokert for å ikke ha klart finne de stoffene han lot seg tro jeg har tatt men han finner noe ant han kalte for THC. Jeg erkjenner ikke å ha tatt dette stoffet. Jeg vet ikke hva dette stoffet er, hvor dette stoffet kom fra og hvordan den kan være i kroppen min Sir jeg til politimannen. Politimannen nekter å tro meg og virker nå glad for å endelig ha klart å skape problem for meg. Politimannen spørrer meg om jeg vil ta avhør og påstå at jeg har tatt dette stoffet men hvordan kan jeg påstå at jeg har tatt et stoff når jeg ikke har tatt det. Jeg ber om å snakke med advokat fordi jeg føler politimannen og damen misbruker makta si på meg. De lot meg dra men sa at jeg vil bli anmeldt for å ha brukt THC.

Jeg vil komme under denne saken uten bot eller hva som helst fordi utdannelsen min vik bli påvirket strekt hvis dette hendelsen er i rullebladet. Jeg har noen punkter som kan forsvare meg

– Hvordan kan de ta meg til å urinprøve på denne måten? Jeg har ikke gjort noe galt på utestedet, jeg har ikke gjort noe frekt til noen, jeg satt ingen i fare. Er det fordi jeg var glad denne kvelden? er det fordi jeg prøvde å sjekke opp politidamen? Er det fordi jeg hadde litt snørr i nesen min? Er det fordi jeg ikke er etnisk norsk? Jeg føler at politimennene hadde ingen grunn til å ta meg på rommet for fra begynnelsen. Jeg føler dette er veldig urettferdig å ta helt tilfeldig undersøkelse på meg når jeg ikke har gjort noe galt. Jeg mener at dette var uforholdsmessig inngrep siden jeg ikke har gjort noe og virket heller ikke ruset men er brisen etter noen øl.

– Hvorfor tok de urinprøve ikke blod prøve, stoff kan spores i urinen mange månader tilbake i tid. Men i blodprøve kan stoff spores 12-24 timer tilbake i tid, dem ville sjekke meg for denne kvelden ikke flere måneder tilbake i tid.

– Politimennene har mistenkt meg for å ha tatt type dop via nesen som gjør mann gira men urinprøven har påvist politimennene at dem hadde feil men dem velger fremdeles å anmelde meg for bruk av helt ant stoff som jeg ikke ble mistenkt for.

– Jeg har aldri tatt THC hvordan kan det plutselig dukke opp i urinprøven? Kunne prøven være defekt? Jeg røyket vannpipe denne dagen og som jeg leste så kan vannpipe ha stoffer som kan slå positivt på thc selvom det ikke er thc i det.

– Jeg pleier som regel å bomme/tygge røyk fra kjente og ukjente mennesker så jeg kan ha fått i meg stoffet uten å vite det kan jeg få straff for å ta narkotika jeg ikke er klar over å ha tatt?

Mann, 21 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Dette høres ut som en vanskelig situasjon, og vi forstår godt at du opplevde det hele som svært ubehagelig. Her er det flere problemstillinger på en gang, vi tar det i tur og orden. Noen ting kan vi svare deg på, andre ting er mer usikkert for oss.

For at politiet skal ha rett til å ransake deg, kreve urinprøve og lignende, må de ha såkalt skjellig grunn til mistanke. Dette betyr at politiet må vurdere situasjonen slik at det er sterk grunn til å anta at du er skyldig i den aktuelle anklagen. I denne situasjonen var jo anklagen at du hadde brukt illegale rusmidler, og det at du «virket gira» og hadde noe hvitt rundt nesen, vil nok regnes som «skjellig grunn til mistanke» i juridisk forstand. Hvor ruset du fremsto, kan du ikke selv bedømme – dette må være opp til en objektiv part å vurdere. Men vi vet at både politi og utelivsbransjen kan være ganske strenge på dette området. Med andre ord hadde nok politiet rett til å sjekke deg, men hvorvidt du likevel har blitt utsatt for kritikkverdig opptreden, er en annen sak. Dette er noe du kan vurdere å diskutere med en advokat/jurist, og/eller du kan melde inn klage til politiet.

Når det gjelder selve prøvetagningen, synes også vi at det ville være mer naturlig å benytte en blodprøve (eller spyttprøve, eller utåndingsprøve), fremfor en urinprøve. Dette er fordi blod-/spytt-/utåndingsprøver er best egnet til å fastslå hvorvidt du er påvirket av et stoff der og da (samt i hvor stor grad), mens urinprøver er best egnet til å fastslå hvorvidt er rusmiddel har vært inntatt de siste dagene/ukene (i noen sjeldne tilfeller også månedene). Noen ganger vil det ta flere timer etter eventuelt inntak før et rusmiddel gir utslag på urinprøver. Hvorfor politiet likevel valgte å benytte urinprøver, må de nesten svare for selv.

THC er det primære virkestoffet i cannabis. Selv om du i utgangspunktet ikke var mistenkt for bruk av THC, vil et positivt prøveresultat i seg selv kunne gi straffereaksjoner, ettersom THC per dags dato er narkotikalistet (som Tetrahydrocannabinolum) og et illegalt rusmiddel. Det kan hende at du kan argumentere deg fram til «uaktsom» bruk av cannabis/THC, men det skal vi heller ikke fastslå sikkert. Den eneste måten du kan teste positivt på THC på vil være dersom du faktisk har fått i deg THC relativt nylig. Vi er ikke kjent med at noen andre ting enn THC med stor sannsynlighet vil kunne forårsake såkalt «falskt positivt» utslag som THC. Hvordan du har fått i deg THC kan vi derimot ikke si så mye om, annet enn at dette må ha skjedd relativt nylig. Et vanlig engangsinntak vil normalt kunne spores i 3-5 dager med urinprøver, opptil en uke. Et regelmessig, høyt forbruk kan derimot spores i mange uker etter siste inntak, noen ganger også i flere måneder. Dette kan du lese mer om i vår artikkel cannabis i urinprøver og blodprøver.

Uansett bør du ikke akseptere et forelegg dersom du ikke faktisk erkjenner å aktivt ha brukt cannabis/THC, da dette, som du sier, kan gi en rekke uheldige konsekvenser for deg. Igjen vil vi trekke fram advokat/jurist som noe du kanskje bør inkludere i denne prosessen, for å unngå at du eventuelt blir straffedømt på et feilaktig grunnlag.