Hvilke typer rusmidler har vi? Kan de deles inn i grupper?

Kvinne, 15 år fra


RUStelefonen svarer:

Det finnes veldig mange ulike typer rusmidler – du kan lese om mange av de vanligste på våre faktasider. Et annet nyttig oppslagsverk er Narkotikalisten. Generelt kan de ulike rusmidlene plasseres i én eller flere hovedkategorier: sentralstimulerende (oppkvikkende), sentraldempende (sløvende), og hallusinogener (forsterkede/endrede sanseinntrykk, endret bevissthetstilstand).