Spørsmål om noe dere påstår

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Ser at dere i et nylig svar påstår dette:
“Vær oppmerksom på at dersom dere bruker cannabis jevnlig, fyller dere ikke helsekravene til førerkort, og legen vil da rapportere til Fylkeslegen om at førerkort skal inndras.”

Stemmer dette? Hvorfor gjelder ikke dette alkohol? Jeg trodde at om rusmiddelet er lovlig eller ikke ikke skulle påvirke vurderingen av edruelighet ifølge reglene?

Det finnes ingen forskning som viser kronisk økt ulykkesrisiko ved jevnlig bruk av cannabis, selv forskningen på direkte påvirkning er ikke satt i stein, og ulykkesrisikoen øker uansett langt mindre enn ved bruk av alkohol (som også har en mye sterkere tendens til å eliminere ens dømmekraft).

Men likhet for loven gjelder kanskje ikke oss undermennesker som bruker narkotika…

Mann, 25 år fra


RUStelefonen svarer:

Kort sagt: ja, det stemmer. Og jo, dette gjelder også for alkohol, ikke kun illegale rusmidler. For å utdype litt mer, fremgår bl.a. følgende i Førerkortveilederen, avsnitt «Gjentatt eller vedvarende bruk av rusmidler og legemidler til rusformål» (under «praktisk»):

For at rusbruken skal være omfattet av bestemmelsen, må bruken være helseskadelig og gi økt trafikksikkerhetsrisiko. Dette betyr en ruspreget bruk som påvirker helsen i den grad at det går ut over evnen til sikker bilkjøring både når vedkommende er påvirket av middelet og når vedkommende ikke er påvirket. Det er ikke noen klar grense for når en rusbruk er av en slik art at det får konsekvenser for førerkortet. Her vil komparentopplysninger, rusmiddelanamnese, jobbsituasjon, skadehistorikk, kliniske undersøkelse og biomarkører måtte tas med i vurderingen.

Med andre ord, i utgangspunktet er det en vurderingssak fra legens side, hvorvidt rusbruken kan kalles «helseskadelig», og hvorvidt den gir «økt trafikksikkerhetsrisiko». Legen gjør altså denne vurderingen ut ifra en rekke kriterier. Det vil gjerne være litt variasjon fra lege til lege hvilke kriterier som vektlegges, hvordan, og i hvor stor grad. Selv om dette i prinsippet er en vurderingssak, har vi inntrykk av at i praksis vil mange leger likevel utvise omtrent nulltoleranse når det gjelder illegale rusmidler og helsekrav til førerkort, selv om rusbruken ikke nødvendigvis egentlig kan kalles «helseskadelig» eller gi «økt trafikksikkerhetsrisiko». Dette har sannsynligvis sammenheng med at et kraftig innskjerpet regelverk trådte i kraft 1. oktober 2016, hvor legene ble tildelt et betydelig større ansvar i førerkortsaker enn tidligere.

Mange opplever at dette regelverket er urimelig og urettferdig. Hvis du kjenner deg igjen i den beskrivelsen, vil vi tipse om Normal Norge sin artikkel om cannabis og førerrett.

For øvrig, når det gjelder alkohol, er dette omtalt i et eget avsnitt i ovennevnte Førerkortveileder. Ifølge denne vil man ikke oppfylle helsekravene til førerkort ved

Avhengighet av alkohol, langvarig høyt inntak av alkohol eller skadelig bruk av alkohol, der alkoholbruken kan føre til forstyrrelse i atferd og gi helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.

Med andre ord er bruk av alkohol heller ikke fritatt fra regelverket, og også her vil det selvsagt være noe variasjon fra lege til lege hvordan alkoholbruken vurderes mht. førerrett.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.