Hei!
Av ren nysgjerrighet så lurer jeg på hva som skjer hvis man tar 125mg melatonin, 2,6g seroquel, 50g tolvon og 40g vallergan? Regner m man får en dyp søvn, men hva tror du skjer fysiologisk sett?

Kvinne, 17 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Du har skrevet «50g tolvon og 40g vallergan», og dette er veldig mye. Det er nesten en hekto tilsammen. Dersom du tar denne mengden av disse tablettene, risikerer du alvorlig forgiftning. Dette vil vi fraråde, fordi du kan få alvorlige senskader av det.

Uansett, en slik blanding vil – som du sier – gi en dyp søvn. I tillegg vil du risikere en god del negative, og kanskje skadelige , bivirkninger.

Når du spør hva som skjer fysiologisk, er jo det et veldig omfattende område. Fysiologi omfatter læren om hvordan levende organismer og deres organer og celler fungerer. Ut fra dette vil vi innlemme alle mulige bivirkninger du kan få av denne blandingen i «fysiologi». Og det er ganske mange!

Her er noen eksempler på fysiologiske bivirkninger man kan oppleve om man hadde inntatt denne kombinasjonen:

Sterkt nedsatt bevissthet og respirasjon, hypotensjon (lavt blodtrykk), arytmier (hjerterytmeforstyrrelser), kramper, og i verste fall antikolinerge fenomener med delirium/koma, takykardi og/eller arytmier, tørre slimhinner, rød/varm hud og urinretensjon.