Hei, jeg har brukt sobril i små perioder hvor jeg visste at bilkjøring ikke ble nødvendig. Når pliktene har kalt igjen, har jeg sluttet med sobril med tanke på evt regler for hva som kan kalles ruskjøring. I periodene jeg bruker sobril spiser jeg godt, sover godt og lever et mye mer strukturert liv, og det hjelper meg mye. Men da jeg bor i nord-norge og er helt avhengig av å kjøre bil for daglige gjøremål, har min mentale helse måttet vike til fordel for den livsnødvendige førerretten. Har hørt rykter om at sobril i moderate doser ikke skal ha noe å si for dette, så lenge jeg og legen min er kjent med effektene, men dette tolker jeg bare som en myte. Det jeg ønsker er å kunne bruke sobril på heltid, og samtidig kjøre bil og jobbe som normalt. Jeg bruker 25mg i døgnet i periodene det er behov. Vil dette by på problemer i en evt trafikkontroll?

Mann, 27 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Det er riktig at du kan bruke Sobril på heltid inntil en viss mengde og samtidig kjøre bil som normalt, så lenge du oppfyller visse kriterier. Dette er altså ikke kun en myte. De viktigste kriteriene er at du:

  1. Ikke bruker mer enn 30 mg. per døgn
  2. Får Sobril på resept fra lege
  3. Er tilvendt dosen du står på
  4. Ikke bruker et annet legemiddel som kan påvirke kjøreevnen. I så fall halveres maksimale tillatte døgndose av begge. Du har ikke lov til å kjøre bil ved bruk av tre eller flere legemidler som påvirker kjøreevnen.

Regelverket er beskrevet i detalj i Førerkortveilederen. Se lenken «praktisk» i bunnen av avsnittet for utfyllende informasjon. Vi anbefaler også at du snakker med legen din om dette.

Merk at ovennevnte informasjon gjelder førerkortklassene A og B. Dersom dette gjelder tyngre kjøretøy, vil regelverket også være noe strengere. Dette er også beskrevet i Førerkortveilederen.