Har ei venninne på 58 år som har slitt med depresjon og antakelig tvangstanker( fæle tanker om død og fordervelse, negative tanker som ubevisst trenger seg på ) Hun står på medisinering på kveld: 25 mg sobril, 90 mg tolvon og 45 mg remeron, i tillegg bruker hun 20 mg sobril på dagtid. Jeg syntes dette er høy dose med sobril-med tanke på lang halvveringstid. Tenker jeg rett?

Kvinne, 57 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Hvorvidt dette er en i overkant høy dagsdose Sobril, har vi ikke anledning til å mene så mye om. Her vil vi påpeke at det er forskjeller i individuelle behov, og at mange utvikler toleranse for denne typen legemidler, hvor man følgelig blir nødt til å øke dosen på sikt for å oppnå ønskelig effekt. Her må legen gjøre en vurdering ut ifra flere ulike faktorer. I Felleskatalogens omtale av Sobril (avsnitt om dosering) fremgår bl.a. følgende:

Ved angst og uro i forbindelse med depresjoner: 25 mg 3-4 ganger daglig.

Videre, i avsnittet om egenskaper, fremgår bl.a. følgende:

HalveringstidBiologisk t1/2 er vanligvis 10-15 timer, hvilket gjør at kumulasjon i kroppen ved gjentatt dosering blir relativt liten.

Dersom du likevel synes at hennes medisinbruk er bekymringsverdig, kan du forsøke å snakke med henne om din bekymring. Lang tids regelmessig bruk av Sobril vil nesten alltid være avhengighetsskapende, og det er viktig at hun får god hjelp til korrekt nedtrapping hvis/når hun en dag skal slutte. Inntil videre må hun (i samråd med legen) vurdere hvorvidt de positive egenskapene ved medisineringen veier opp for eventuelle ulemper eller ikke.