Hei!

Hvorfor informerer dere ikke om faren for akutt leversvikt, på spørsmål om bruk av Paracet dagen etter alkoholinntak?

Ser at dere faktisk heller anbefaler Paracet enn Ibux til formålet, noe jeg finner merkelig.

Kvinne, 21 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Generelt anbefales ikke alkohol i kombinasjon med medikamenter. Det er riktig som du skriver at det kan være risikabelt å kombinere alkohol og Paracet/Ibux. Dette fordi både etanol (alkohol), paracetamol og ibuprofen (virkestoffene i henholdsvis Paracet og Ibux) nedbrytes i leveren. Hvor risikabelt dette er kommer an på hvor stort inntaket er, om man har utsatt leveren for dette over lengre tid og om man har noen leversykdom.
Årsaken til at paracet anbefales istedenfor Ibux(og andre ikke steoride antiinflammarotiske midler) er at smertestillende medisiner av typen Ibux, Globoid og lignende er såkalte ikke-steroide antiinflammarotiske midler (NSAIDs) og bør unngås i kombinasjon med alkohol. Kombinert med alkohol kan disse stoffene gi blødninger i mage/tarm. Man anbefaler derfor heller medisiner med paracetamol (Panodil, Paracet og lignende) som ikke i like stor grad er forbundet med blødningsfare. Du kan lese mer om dette hos helsenorge hvor de skriver om «dagen derpå». Helsedirektoretet er kilden til artikkelen.