Er det farlig å blande sexorat paroxetin med nobligan retard?

Kvinne, år fra


RUStelefonen svarer:

Denne kombinasjonen frarådes, ettersom paroksetin (virkestoffet i Seroxat) hemmer metaboliseringen av tramadol (virkestoffet i Nobligan Retard). Dette kan f.eks. medføre at Nobliganen ikke gir en like effektiv virkning som den skal, samt øke risikoen for serotonergt syndrom (som i ytterste konsekvens kan være farlig). Du kan snakke med legen din om mulige alternativer, dersom du opplever et behov for å bruke begge disse samtidig.