Hei jeg har stått på benzodapiner i ca 30 år, driver å seponerer sobril, synes dette er veldig vanskelig, jeg står nå på 30,3 mg har før stått på 25 mg 5 om dagen, men har kommet meg langt ned, jeg har hatt mye traumer i livet og sliter med sterk angst,, føler meg så alene, jeg skal klare å kutte de ut ivertfall komme ned i å bare bruke de høyst nødvendig,, pga seponeringen blir jeg ekstremt sårbar og mister totalt selvbilde.. Legen min sier ikke så mye, han er ikke en man kan snakke med,,men redd for å bytte. min man virker som han ikke bryr seg, eller om jeg er overkjenslig?

Kvinne, 53 år fra


RUStelefonen svarer:

Viser til chat med en av våre veiledere.

Hvis du ikke føler at du kan snakke med din nåværende lege, bør du på det sterkeste vurdere å bytte. Legen din skal være en hjelp og støtte for deg, og hvis du ikke får dette fra legen din per i dag, gjør han ikke den jobben han skal.

Når det gjelder nedtrapping av Sobril, er det vanlig å oppleve abstinensplager i større eller mindre grad. Derfor er det lurt å bruke god tid på hvert trinn, og kun ta forsiktige trinn om gangen, for å begrense disse abstinensplagene i størst mulig grad. Du må selv vurdere hvor mye/lite medisin som er hensiktsmessig for deg å bruke, ut ifra ditt sykdomsbilde og funksjonsnivå i hverdagen. Dette er noe du skal kunne snakke med legen om.