Må du vente minst 8 timer for å kjøre, dersom en tar 1 stk pinex forte nesten hver dag?

Mann, 54 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Slik vi forstår Førerkortveilederen (avsnitt om opioider ved kronisk/langvarig smertebehandling), må du fremdeles vente 8 timer etter inntak før du kan kjøre bil, selv om du bruker dette tilnærmet regelmessig, og selv om du bruker mindre enn maksgrensen. Dette er delvis fordi det kun er langtidsvirkende opioider som gir deg lov til å kjøre bil også før det har gått 8 timer, og Pinex Forte er derimot korttidsvirkende. Under «praktisk» fra ovennevnte lenke skrives bl.a. følgende:

Der det brukes inntil én enkeltdose opioid per døgn uten samtidig bruk av langtidsvirkende opioid er helsekravet oppfylt under følgende forutsetninger:

Dersom dette er problematisk for deg, kan du vurdere å snakke med legen din om muligheten for å bytte til et langtidsvirkende opioid.