Hvordan var rusmiddelbruk i Verdal før?

Og hvordan er det nå?

Kvinne, 14 år fra Nord-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke kjent med at det finnes noen tilgjengelig statistikk på et såpass lokalt nivå. Det mest nærliggende vil nok derfor være å se på utviklingen på fylkesbasis, dvs. rusmiddelbruk i Trøndelag (tidligere Nord-Trøndelag). For eksempel kan du studere rapporten Rusmidler i Norge 2016, hvor du bl.a. annet finner oversikt over narkotikarelaterte dødsfall over tid (vedleggstabell 5.10, side 303). På Ungdata-kartet kan du for øvrig også finne en oversikt over alkohol- og cannabisbruk blant ungdom, både på fylke- og kommunebasis.