Hei, jeg har vært innlagt på ARA etter å ha ruset meg i 3 år og deretter gått til ruspsykolog og måtte ta urinprøver 2g i uka i ca 1år. Jeg ble gravid få mnd etter jeg var ferdig med urinprøvene, og ble tvunget til å ta blodprøver hele svangerskapet og de var selvfølgelig negative. Jeg ble gravid igjen mnd etter jeg hadde født, og lurte da på hvilke rettigheter jeg har ang å nekte å ta prøver igjen når jeg har vist rene prøver i 2 år!?

På forhånd takk for svar!

Kvinne, 24 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Sålenge du har fulgt opp det som ble pålagt deg ved første svangerskap, og vist rene prøver i 2 år, skal det ikke være grunn til mistanke om rusmisbruk i svangerskapet og varslingsplikt for helsepersonell (evt.jordmor/svangerskapskontroll). Urinprøvekontroll skal  i utgangspunktet være frivillig med mindre helsepersonell mener det er grunn til å tro at du ruser deg.

Om Lov om helsepersonell:
«Som helsepersonell har du opplysningsplikt til helse- og omsorgstjenesten av eget tiltak eller etter pålegg når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade. «

Rusmiddelkontroll som kan medføre alvorlige sanksjoner ved et positivt analyseresultat, forutsetter i utgangspunktet at du samtykker. Urinprøvekontroll uten ditt samtykke kan bare gjennomføres etter vedtak i Fylkesnemnda etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 10-3.

Vi vil råde deg til å i) be om en begrunnelse og ii) spørre dem «med hjemmel i hvilken lov kan dere be meg om prøver». Dersom du vil ha hjelp til dette, kan du forhøre deg med Pasientforeningen.