Hva er koblingen mellom rus og kriminalitet?

Kvinne, 18 år fra Nord-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Dette er et ganske generelt spørsmål, med mange mulige svar. Omsetning og bruk av illegale rusmidler er jo i seg selv en kriminell handling. I tillegg kan man f.eks. også trekke fram hvordan tungt rusavhengige må ty til tyveri, ran og lignende, for å finansiere sitt forbruk. Et annet eksempel er hvordan terskelen for å begå lovbrudd ofte senkes i alkoholrus. For å nevne noe.

Tipser også om vår veiledning til skoleoppgaver.