har 1.26 i promille hvor rivotril må jeg ha tatt for og få den konsentrasjonen dagen etter.

Mann, 63 år fra


RUStelefonen svarer:

Vi antar at du lurer på hvor mye Rivotril du må ta for å få en påvirkningsgrad som tilsvarer 1,26 i promille dagen etter inntak.

Dette er ikke bare enkelt å svare på, men når grad av ruspåvirkning skal anslås etter inntak av legemidler utregnes det med utgangspunkt i konsentrasjon av virkestoff i blodet. Målenheten som brukes er mikromol pr liter blod.

Akkurat hvor sterk konsentrasjon som tilsvarer 1,26 i promille, og hvor mye Rivotril som må inntas for å få det har ikke vi noen formel på. Men i trafikksikkerhetshåndboken står det at 0,025 mikromol klonazepam pr liter blod tilsvarer 1,2 i promille.