Jeg har en venn som har fått en positiv urinprøve på hasj og andre stoffer, personen var på urinprøve før han/hun ble 18. Nå som personen er 18 kan han/hun bli straffet med fengselsstraff?

Kvinne, 17 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi vet ikke nok om situasjonene din venn er i til å kunne vurdere hva slags straff han/hun vil få. Men, en 18 åring kan i prinsippet bli idømt fengsel for straffbare handlinger. Hvis denne personen er tatt for bruk av narkotika og ikke andre straffbare handlinger, tror vi ikke at reaksjonen blir fengselsstraff. Vanlige reaksjoner for bruk er bot/forelegg, ruskontrakt eller samfunnsstraff. Du finner en god og informativ artikkel her om «Hvem som kan straffes» og forklaring på ulike typer straffereaksjoner.