har leveret urinprøver som testes for rusmidler hver uke i ca et år nå,dette for å få medisinsk behandling med ritalin . har diagnose adhd. Fikk beskjed om at siste prøven som jeg gav viste positivt for metamfetamin …vet ikke å ha inntatt dette…så luruer på om d er noe som jeg har inntatt som kan gi utslag på urinprøven min>?

Kvinne, 43 år 


RUStelefonen svarer:

I følge denne presentasjonen av «Lena Aronsen overlege i klinisk farmakologi», kan bruk av selegilin, Trazodon og Labetalo  gi falsk positivt utslag på amfetamin og metamfetamin.  I følge denne artikkelen fra Legeforeningen kan man risikere falskt positive tester etter inntak av efedrin og i noen tilfeller også fenylpropanolamin (finnes i preparatet Rinexin). I tillegg hender det at testene gir utslag selv om stoffet ikke er inntatt (eller ikke slår ut selv om det er inntatt).

Hvis du mener at urinprøven er feil, og resultatet medfører at du mister medisinen/muligheten til medisinering, har du rett på å få analysert prøven på nytt.