Hei! Jeg fikk et forelegg på 6000kr for brudd på paragraf 231 første ledd i straffeloven for ervervelse av narkotika i 2016. Hvor lenge vil dette stå på en politiattest. Noen sier 2-3 år andre sier 5år og noen sier 10 år. Jeg tenker da med tanke på å søke jobb i barnehage eller vedrørende taxiløyvet.

Mann, 21 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

I denne artikkelen fra Ung.no fremgår bl.a. følgende:

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir alle opplysninger som er mer enn ti år gamle utelatt, hvis du ikke begår nye lovbrudd. Opplysninger om mindre alvorlige straffereaksjoner vil imidlertid sperres fra å fremgå av en ordinær politiattest etter tre år.

Her går vi ut ifra at Straffeloven § 231 første ledd regnes som «mindre alvorlig», men dette anbefaler vi at du får bekreftet/avkreftet fra en advokat eller jurist, eller fra ditt lokale politikontor direkte. Se også artikkelen Hva kommer på rullebladet? fra Ung.no.