Har vært hos fastlegen i dag og fikk vite at jeg hadde en Peth-verdi på over 1,0. Blir så fortalt at hun har plikt til å melde dette til fylkesmannen og at jeg må la bilen stå i 6 mnd. Jeg forstår det faktiske ved situasjonen,men reagerer på det jeg opplever som et slags overgrep. Hva tenker dere?

Kvinne, 64 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi forstår at dette oppleves som et overgrep, men for hva det er verdt, kan vi i det minste bekrefte at fastlegen din har handlet i tråd med det regelverket som gjelder. Dette kan du lese mer om i Førerkortveilederen, avsnitt om alkohol (se lenkene «Begrunnelse» og «Praktisk» for utfyllende informasjon).

Vårt mandat er ikke å kommentere ruspolitiske spørsmål, men vi kan fortelle deg at mange opplever dette regelverket som urimelig og i overkant strengt. Andre mener derimot at regelverket er både riktig og viktig. Hvorvidt regelverket vil endre seg i den nærmeste fremtiden, er vanskelig for oss å forutsi. I mellomtiden blir du simpelthen nødt til å følge de prosedyrene som er fastsatt. Du kan eventuelt forsøke en samtale med Norsk Pasientforening, som er godt kjent med dine rettigheter i hjelpeapparatet, og som følgelig også kan hjelpe deg med å vurdere hvorvidt det har blitt begått et overgrep eller ikke.