Hei. Jeg har i to år brukt paralgin forte 3ganger i døgnet etter en svært mislykket skulder operasjon. Jeg har fått ny lege da min gamle har sluttet. Den nye legen satte meg umiddelbart på nobligan retard 100 mg morgen og kveld. Har brukt disse i en uke nå. Og har mye vondt i hodet, kvalm og ikke minst søvnig! Den nye legen min sier jeg ikke kan beholde førerkortet med paralgin. Men er det ikke slik at dette kan regnes som langtids virkende uten svingninger i derimot når det har gått så lang tid? Det må jo være farligere å kjøre bil på nobligan når jeg blir så søvnig?

Kvinne, 51 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

I Førerkortveilederens avsnitt om opioider ved langvarig smertebehandling (under «praktisk»), fremgår bl.a. følgende:

For at korttidsvirkende opioider skal regnes som «langtidsvirkende», må de brukes slik at det gir en jevn serumkonsentrasjon gjennom døgnet. Dette forutsetter at det inntas med regelmessige mellomrom, fordelt på minimum tre inntak per døgn.

Slik vi forstår dette regelverket, skal det altså være åpning for at du kan beholde førerkortet med en slik dosering av Paralgin Forte, forutsatt at du også oppfyller de øvrige kriteriene som fremgår i regelverket.

For øvrig er det riktig at du skal være tilvendt medisinen du går på før du kan kjøre bil, uavhengig om det gjelder Paralgin Forte eller Nobligan Retard. Du skal minimum vente en uke etter siste doseøkning/-endring, før du kan kjøre bil. Det er ikke uvanlig at medisiner gir ulike bivirkninger, særlig i oppstarten. Dersom dette problemet skulle bli vedvarende for deg, bør du snakke meg legen din om muligheten for endring.