Vist du tar 4 paralginforte får smerter hvor lenge er det til di går ut av kroppen

Kvinne, 56 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Det kommer an på hva du mener med «går ut».

Fire Paragin forte virker i 6-8 timer (avhengig av toleranse).

Fire Paragin forte kan påvises i blodet omlag tolv timer.

Fire Paragin forte kan påvises i urinen omtrent 2-3 døgn.