Hei

Jeg har operert mandler og har vondt for og svelge,
Jeg har tatt 1 stk 50 mg voltaren og 1 stk 430 mg pargin forte i stikkpille ca 3-4 ganger daglig i 7 dager, kan jeg kjøre på dette? jeg føler meg ikke påvirket av dette, kun nedsatt smerter.

Mann, 26 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Slik vi forstår veilederen til førerkort kan du ikke kjøre bil når du bruker en såpass høy mengde med Paraligin Forte som korttidsbehandling.  I helsekravene til førerkort står det som følger om korttidsbehandling med opioider » Helsekravene ikke oppfylt ved kontinuerlig legemiddelbehandling gjennom døgnet, selv om dette er innenfor rammen av anbefalte døgndoser. Ved inntak av enkeltdose er helsekravet bare oppfylt dersom enkeltdosen er anbefalt av lege og legemiddelet inntas minimum 8 timer før kjøring».

Når det gjelder Voltaren oppgis det som følger i felleskatalogen » Pasienter som opplever svimmelhet, synsforstyrrelser, vertigo, søvnighet eller andre sentralnervøse bivirkninger som kan gi nedsatt reaksjonsevne, bør advares mot bilkjøring og betjening av maskiner inntil reaksjonen på preparatet er kjent». Voltaren er altså ikke nevnt som medikament i helsekrav til førerkort,  men som bilfører så du må selv vurdere om du er skikket til og kjøre bil ved bruk av dette medikamentet (Lov om vegtrafikk kap. IV § 21) .