Er dette bra blanding i løpet av 3 timer:
Panodol 500mg
Sobril 10 mg
Targiniq 10/5mg
Quetiapine 50mg

Hun får også andre medisiner morgen og lunsj utover dette..
Hun virker sløv og tiltakløs, vanskelig for å bevege seg.

Kvinne, 72 år fra Akershus

RUStelefonen svarer:

Nei det er ikke noe bra blanding, så det er ikke rart hun virker sløv og tiltaksløs. Er du bekymret for at hun bruker for mye medisin, eller bruker det feil, kan du ta kontakt med legen hennes med en bekymringsmelding.

Hva er ikke bra med denne blandingen?

Kvinne, 71 år fra


RUStelefonen svarer:

Kort sagt: det at moren din virker sløv og tiltaksløs, er jo i seg selv nettopp hva som «ikke er bra» med denne blandingen. Ved kombinasjon av flere sentraldempende legemidler, vil disse kunne forsterke hverandres virkning, og dermed virke i overkant sløvende på brukeren. Sobril og Targiniq er eksempler på sentraldempende legemidler, i tillegg til andre medisiner du nevner i tidligere innlegg. For øvrig vil også en rekke av disse medisinene kunne virke belastende på leveren ved store/regelmessige inntak.

I Felleskatalogen kan du lese om forsiktighetsregler og mulige bivirkninger ved hvert enkelt medikament, og du kan gjøre en interaksjonsanalyse, hvor du kan lese om potensiell risiko ved kombinasjon av de enkelte medikamentene. Vi står fremdeles fast ved vår oppfordring til deg, om å kontakte legen hennes (evt. Pasientombudet) med en bekymringsmelding dersom du bekymrer deg for din mors medisinbruk.