Hva mener loven om kokain

Mann, 14 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Kokain står oppført på narkotikalisten. Det betyr at tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av kokain er forbudt i Norge. Overtredelser straffes med hjemmel i straffeloven, bruk straffes med henhold til legemiddelloven § 24, med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.