Hva mener loven om narkotika

Mann, 14 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Kokain står på narkotikalisten. I Norge er all bruk og besittelse av narkotika forbudt, se straffeloven § 162 + legemiddelloven § 132.