Hva mener loven om kokain

Mann, 14 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Kokain er listet som narkotika og gjelder for tilvirkning, omsetning (salg, kjøp, annen overdragelse og mellommannsvirksomhet), innførsel, utførsel, gjennomførsel (transitt), utlevering, forsendelse, oppbevaring, besittelse og bruk av narkotika.