Hei!

Hvor lenge er Kodein og Valium sporbart i urinen?
Hvordan er tilfellet ved Blodprøver?

Er disse preparatene sporbare i lengre tid ved blodprøve enn ved urinprøve?

Mann, 24 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Kodein kan spores i urinen i 1-3 dager etter inntak, og i blodet omkring 1 døgn; dette varierer imidlertid ut i fra dose. Valium kan spores i urinen i opp til 2 uker etter inntak. Sporingstid av Valium (diazepam) i blodet avhenger av dose, og kan spores i alt fra 12- 160 timer.