Antall registrerte dødsfall pga hasj? Skriv svaret med tall, takk.

Mann, 65 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Så vidt vi er kjent med; ingen. Hasj (eller cannabis) er ikke et rusmiddel som forbindes med dødelig overdose. Det finnes riktignok mulige uønskede bivirkninger som enkelte vil oppleve (bl.a. avhengig av brukerens personlighet og bruksmønster) – dette kan du lese mer om i avsnittet «Virkninger og bivirkninger» i vedlagte lenke.