min sønn på 32 år har brukt/røkt canabis i mer enn 15 år,dette er dessverre ikke noe jeg kan gjøre noe med,han er voksen og lever sitt eget liv. Jeg synes han glemmer mye,er dette en langtidsvirkning? Han skal flytte til en kjeller leilighet i mitt hus og jeg har gjordt det helt klart at han skal avgi urinprøve med avtalte mellomrom til sin fastlege eller at jeg kjøper prøve utstyr på apotek før han skal flytte hit,i mitt hus skal det ikke være noen «hasjbule»
fint om jeg får et svar av dere.
med hilsen
[redigert for å ivareta anonymitet, red.]

Mann, 32 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Ja, nedsatt hukommelse er en ganske vanlig bivirkning ved et langvarig høyt forbruk av cannabis. Dette vil normalt gradvis gjenopprettes til normalen, etter en viss periode med avhold.

For øvrig er det riktig som du sier – at hvis han selv ikke ønsker å kutte ut hasjbruken, er det begrenset hva du eller noen andre kan gjøre med det. Samtidig har du selvsagt rett til å bestemme hva som er og ikke er akseptabelt i ditt eget hjem, uavhengig av hans alder. Sånn sett er det helt rimelig at du stiller krav, og forsøker noen preventive tiltak. Men, dersom han har røkt hasj i mange år, og kanskje ikke er innstilt på å slutte (dette nevner du ikke noe om), så vil det selvsagt også være en mulighet for at han faktisk kommer til å fortsette med hasjbruken når han flytter inn i kjellerleiligheten. Det trenger jo ikke nødvendigvis være slik at han røyker i leiligheten, men at han f.eks. røyker andre steder, og ellers bor i leiligheten som normalt. Derfor bør dere også snakke sammen om konkret hva som skal skje dersom det viser seg at han avlegger positive urinprøver, slik at dere har en helt klar avtale som han er inneforstått med. Da er det også viktig å huske på at han sannsynligvis vil teste positivt på urinprøver en stund fremover ettersom han har røkt regelmessig over lang tid, om han eventuelt velger å slutte. «En stund» vil som regel bety noen måneder i slike tilfeller, men her vil det være en del individuell variasjon.