Hva gjør helsevesenet, skolen, politikere og andre hvis noen røyker hasj?

Mann, 14 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Det kommer nok an på flere faktorer. Er personen over 18 år, vil politiet bøtelegge vedkommende, da det er ulovlig å røyke hasj. Er personen under 18, kan hen få tilbud om ruskontrakt (link til sak på NRK). Er det læreren/skolen som finner ut av at en elev røyker hasj, vil nok læreren ta dette opp med eleven. Læreren har mulighet til å kontakte elevens foresatte om hen er under 18 år. Politikerne bestemmer hvilke lover vi har i Norge, så de bestemmer på mange måter hvordan politiet, lærerne og skolen skal reagere om en ungdom røyker hasj.