Har type drikk noe å si for den alkoholinduserte rusen (f.eks at musserende trekker alkoholen lettere «inn») eller er det bare en myte og det er snakk om rent kontekstuelle og psykologiske mekanismer ?

Mann, 41 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det er nok delte meninger om dette i forskningsmiljøet – og hva som er fasitsvaret, vet vi dessverre ikke sikkert. Men ifølge f.eks. denne artikkelen fra forskning.no, som knytter seg til denne studien, er det altså belegg for å hevde at f.eks. musserende alkoholdrikke vil kunne gi en økt promille, sammenlignet med tilsvarende inntak av «flat» drikke. Ut over dette er det altså inntatt mengde ren alkohol som avgjør promillen (i tillegg til andre faktorer som drikketempo, kjønn, kroppsbygning, tidligere matinntak o.l.), ikke hva slags type drikke alkoholen finnes i.