Hvordan kan man hjelpe til å forebygge ecstasy missbruk? trenger det til en skoleoppgave

Kvinne, 14 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Det finnes ulike måter å forebygge mot rusbruk, både for Ecstasy og andre stoffer. Å gi skoleoppgaver hvor du lærer om Ecstasy, er jo et eksempel på et slikt tiltak. Andre tiltak inkluderer f.eks. lovgivningen, holdningskampanjer, informasjonskampanjer i media og lignende. Du kan lese mer om dette på Forebygging.no. Se også vår veiledning til skoleoppgaver.