Hvor blir ecstasy produser (nåtid)

Kvinne, 14 år fra


RUStelefonen svarer:

Ettersom Ecstasy/MDMA er et kjemisk rusmiddel, kan det i prinsippet produseres i hvilket som helst laboratorium i verden, så sant de har tilgang på de nødvendige ingrediensene. Likevel er Belgia og Nederland dominerende produsenter av dette stoffet, i hvert fall på det europeiske markedet.