Hei!

Jeg har ansvaret for en ungdom som går på frivillige urinprøver. På prøveresultatet står det følgende:

U-cannabinoider utført
– THC-syre påvist
U-THCA/kreat ratio 108

Jeg lurer på hva 108 er et uttrykk for og om det har noen sammenheng med hvor mye THC-syre man har i blodet.

Takk for svar!

Kvinne, 44 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Slik vi tolker dette svaret, betyr U-THCA/kreat ratio forholdet mellom mengden påvist THC-syre i urinen (avfallsstoff etter cannabisbruk), og mengden kreatinin, som er en indikator på hvor konsentrert urinen er. I denne artikkelen fra Fürst er dette forholdet beskrevet nærmere, hvor bl.a. følgende fremgår:

Generelt vil verdier over 100 gjenspeile et helt nylig inntak som har funnet sted i løpet av de siste to døgn. Videre vil verdiene vanligvis falle ned under 20 i løpet av den første uken etter inntaket. For sikkert å kunne påvise fallende verdier bør det sendes inn minst en, helst to prøver ukentlig til resultatene er helt negative.

Det kan tenkes at dette vil stille seg noe annerledes dersom det dreier seg om et større forbruk over lengre tid som ble avsluttet for en viss tid siden. Her er vi riktignok noe usikre, og det kan hende at du kan få dette bekreftet/avkreftet ved å kontakte Fürst direkte.