Ey, hvor lenge sitter coke i pisset? tok en god del linere på fredag . skal pisse på torsdag. er jeg good?

Mann, 17 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Avhengig av hva slags prøve som benyttes, inntatt mengde samt stoffets renhet, vil kokain normalt være sporbart i 1-3 dager etter inntak med urinprøver. Her er det riktignok individuell variasjon begge veier, og vi kan sånn sett ikke gi noen sikre garantier dessverre.